^

M6 Music Rock

La grille des programmes
De septembre 2007 à octobre 2008

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

03h00 > Hits
06h00 > Hits
07h00 > Rock 80
08h00 > Hits
09h00 > Focus Rock pastille
09h05 > Rock 80
10h00 > Focus Rock pastille
10h05 > Hits
11h00 > Focus Rock pastille
11h05 > Rock 80
12h00 > Focus Rock pastille
12h05 > Signé Zégut
12h20 > 3 fois plus
12h35 > Rock 90
12h45 > Rock New
13h00 > Focus Rock pastille
13h05 > Signé Zégut
13h20 > 3 fois plus
13h35 > Rock 90
13h50 > Hits
14h00 > Focus Rock pastille
14h05 > Hits
15h00 > Focus Rock pastille
15h05 > Rock 90
16h00 > Focus Rock pastille
16h05 > Hits
17h00 > Signé Zégut
17h15 > Hit Rock
17h30 > Rock New
17h55 > Focus Rock pastille
18h00 > Rock 90
19h00 > Signé Zégut
19h15 > 3 fois plus
19h30 > Rock New
19h55 > Focus Rock pastille
20h00 > 3 fois plus
20h15 > Rock 80
21h00 > Focus Rock pastille
21h05 > Signé Zégut
21h20 > Hits
22h00 > Focus Rock pastille
22h05 > Hits
23h30 > Rock 80
00h00 > Rock New
03h00 > Hits
06h00 > Hits
07h00 > Rock 80
08h00 > Hits
09h00 > Focus Rock pastille
09h05 > Rock 80
10h00 > Focus Rock pastille
10h05 > Hits
11h00 > Focus Rock pastille
11h05 > Rock 80
12h00 > Focus Rock pastille
12h05 > 3 fois plus
12h20 > Signé Zégut
12h35 > Rock 90
12h45 > Rock New
13h00 > Focus Rock pastille
13h05 > 3 fois plus
13h20 > Signé Zégut
13h35 > Rock 90
13h50 > Hits
14h00 > Focus Rock pastille
14h05 > Hits
15h00 > Focus Rock pastille
15h05 > Rock 90
16h00 > Focus Rock pastille
16h05 > Hits
17h00 > Hit Rock
17h15 > Signé Zégut
17h30 > Rock New
17h55 > Focus Rock pastille
18h00 > Rock 90
19h00 > 3 fois plus
19h15 > Signé Zégut
19h30 > Rock New
19h55 > Focus Rock pastille
20h00 > 3 fois plus
20h15 > Rock 80
21h00 > Focus Rock pastille
21h05 > Hits
22h00 > Focus Rock pastille
22h05 > Signé Zégut
22h20 > Hits
23h30 > Rock 80
00h00 > Pop UK
03h00 > Hits
06h00 > Hits
07h00 > Rock 80
08h00 > Hits
09h00 > Focus Rock pastille
09h05 > Rock 80
10h00 > Focus Rock pastille
10h05 > Hits
11h00 > Focus Rock pastille
11h05 > Rock 80
12h00 > Focus Rock pastille
12h05 > Signé Zégut
12h20 > 3 fois plus
12h35 > Rock 90
12h45 > Rock New
13h00 > Focus Rock pastille
13h05 > Signé Zégut
13h20 > 3 fois plus
13h35 > Rock 90
13h50 > Hits
14h00 > Focus Rock pastille
14h05 > 3 fois plus
14h20 > Signé Zégut
14h30 > Hits
15h00 > Focus Rock pastille
15h05 > Rock 90
16h00 > Focus Rock
16h15 > Hits
17h00 > Signé Zégut
17h15 > Hit Rock
17h30 > Rock New
17h55 > Hits
18h00 > Focus Rock
18h15 > Hits
19h00 > Signé Zégut
19h15 > 3 fois plus
19h30 > Rock New
19h55 > Focus Rock pastille
20h00 > 3 fois plus
20h15 > Rock 80
21h00 > Focus Rock
21h15 > Hits
22h00 > Focus Rock pastille
22h05 > Hits
23h00 > Signé Zégut
23h15 > Hits
23h30 > Rock 80
00h00 > Rock 80
03h00 > Hits
06h00 > Hits
07h00 > Rock 80
08h00 > Hits
09h00 > Focus Rock pastille
09h05 > Rock 80
10h00 > Focus Rock pastille
10h05 > Hits
11h00 > Focus Rock pastille
11h05 > Rock 80
12h00 > Focus Rock pastille
12h05 > 3 fois plus
12h20 > Signé Zégut
12h35 > Rock 90
12h45 > Rock New
13h00 > Focus Rock pastille
13h05 > 3 fois plus
13h20 > Signé Zégut
13h35 > Rock 90
13h50 > Hits
14h00 > Focus Rock pastille
14h05 > Hits
15h00 > Focus Rock pastille
15h05 > Rock 90
16h00 > Focus Rock pastille
16h05 > Hits
17h00 > Hit Rock
17h15 > Signé Zégut
17h30 > Rock New
17h55 > Focus Rock pastille
18h00 > Rock 90
19h00 > 3 fois plus
19h15 > Signé Zégut
19h30 > Rock New
19h55 > Focus Rock pastille
20h00 > 3 fois plus
20h15 > Rock 80
21h00 > Focus Rock pastille
21h05 > Hits
21h30 > Signé Zégut
21h45 > Hits
22h00 > Focus Rock pastille
22h05 > Hits
22h30 > Live
00h00 > Rock France
03h00 > Hits
07h00 > Rock 80
08h00 > Hits
09h00 > Focus Rock pastille
09h05 > Rock 80
10h00 > Focus Rock pastille
10h05 > Hits
11h00 > Focus Rock pastille
11h05 > Rock 80
12h00 > Focus Rock pastille
12h05 > Signé Zégut
12h20 > 3 fois plus
12h35 > Rock 90
12h45 > Rock New
13h00 > Focus Rock pastille
13h05 > Signé Zégut
13h20 > 3 fois plus
13h35 > Rock 90
13h50 > Hits
14h00 > Focus Rock pastille
14h05 > Hits
15h00 > Focus Rock pastille
15h05 > Rock 90
16h00 > Focus Rock pastille
16h05 > Hits
17h00 > Signé Zégut
17h15 > Hit Rock
17h30 > Rock New
17h55 > Focus Rock pastille
18h00 > Rock 90
19h00 > Signé Zégut
19h15 > 3 fois plus
19h30 > Rock New
19h55 > Focus Rock pastille
20h00 > 3 fois plus
20h15 > Rock 80
21h00 > Focus Rock pastille
21h05 > Hits
21h15 > Signé Zégut
21h30 > Hits
22h00 > Focus Rock pastille
22h05 > Hits
23h30 > Rock 80
00h00 > Metal
03h00 > Hits
06h00 > Hits
09h00 > Rock 90
11h00 > Signé Zégut
11h15 > Focus Rock
11h30 > Hit Rock
12h00 > Hits
13h00 > Rock 80
14h00 > Hits
14h05 > 3 fois plus
14h20 > Hits
16h00 > Signé Zégut
16h15 > Focus Rock
16h30 > Hit Rock
17h00 > Rock 90
19h00 > Cent pour cent
19h30 > Hits
20h00 > 3 fois plus
20h15 > Hits
21h00 > Signé Zégut
21h15 > Hits
21h30 > Rock 80
00h00 > Rock 90
03h00 > Hits
06h00 > Hits
09h00 > Rock 90
12h00 > Signé Zégut
12h15 > Focus Rock
12h30 > Hit Rock
13h00 > Rock 80
14h00 > Hits
14h05 > 3 fois plus
14h20 > Hits
17h00 > Rock 90
19h00 > Cent pour cent
19h30 > Signé Zégut
19h45 > Focus Rock
20h00 > 3 fois plus
20h15 > Hits
21h00 > Rock 80
22h30 > Live
23h20 > Rock 80
23h30 > Rock 80
00h00 > Rock US